ანალიტიკური დოკუმენტები

,,მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით
ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილებების ანალიზი
„უარყოფითი დამოკიდებულების“ და „სიძულვილის ენის“ შემცველი ინფორმაციის გავრცელების აკრძალვა, როგორც გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვის ფორმა
სასამართლო მეგობრის მოსაზრება
სასამართლო სისტემის რეფორმის კონცეფცია
საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ანალიზი