ანგარიშები

საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ახალი სისტემის მონიტორინგის ანგარიში
სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და მსხვერპლთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში
უმცირესობათა უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით
ადამიანის უფლებები საქართველოში - 2019
ადამიანის უფლებები საქართველოში, 2018
მედიის "თავისუფლების" 4 წელი საქართველოში