ჩვენ შესახებ

მისია და ხედვა

„საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ არის დამოუკიდებელი, არასამთავრობო, არასამეწარმეო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას, კვლევის, ანალიზისა და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების გზით.

 

ორგანიზაცია მოწოდებულია დაიცვას ადამიანის უფლებები, წაახალისოს ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბება და ტოლერანტული გარემოს განვითარება, გააძლიეროს დემოკრატიული რეფორმები და განამტკიცოს კანონის უზენაესობა, გაზარდოს სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ ამ მიზნებს ემსახურება მონიტორინგის, საჯარო დებატების, ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევებისა და პოლიტიკის ანალიზის მეშვეობით.

 

ორგანიზაცია აერთიანებს მისი საქმიანობის ძირითად სფეროებში კვლევის, ადვოკატირებისა და მონიტორინგის დიდი გამოცდილების მქონე მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალებს. გუნდის წევრთა ექსპერტული პოტენციალი, გამოცდილება, მიუკერძოებლობა და სანდოობა განაპირობებს „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის“ წამყვან როლს საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული განვითარების პოლიტიკის შესახებ დისკურსში.

წესდება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“.pdf

გუნდი

ედუარდ მარიკაშვილი

ორგანიზაციის თავმჯდომარე marikashvili@gdi.ge
team

ნინო ცაგარეიშვილი

ფინანსური მენეჯერი ntsagareishvili@gdi.ge
team

მარინე კაპანაძე

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი mkapanadze@gdi.ge

გვანცა წულუკიძე

კანონის უზენაესობის პროგრამის დირექტორი gtsulukidze@gdi.ge
team

ნინო ერემაშვილი

სამოქალაქო განათლების პროგრამის დირექტორი education@gdi.ge
team

დავიდ ჯანდიერი

იურისტი david.jandieri@yahoo.com

რაფიელ კაკაბაძე

იურისტი rkakabadze@gdi.ge

მარიამ ქვარიანი

იურისტი mkvariani@gdi.ge

სალომე გომართელი

იურისტი sgomarteli@gdi.ge

ეკატერინე სუბელიანი

იურისტი esubeliani@gdi.ge

ვასილ ჟიჟილაშვილი

იურისტი vzhizhilashvili@gdi.ge

მარიამ ტაგანაშვილი

იურისტი mtaganashvili@gdi.ge

ვიკა კახიძე

ადმინისტრაციული ასისტენტი vkakhidze@gdi.ge

ანა გაგნიძე

სტაჟიორი anagagnidze04@gmail.com

ნინო შელია

სტაჟიორი nshel20@freeuni.edu.ge

დონორი

პარტნიორები