GDI-ს განცხადება მიხეილ სააკაშვილის განაჩენის აღსულების გადავადების/სასჯელის შემდგომი მოხდისგან გათავისუფლების საკითხზე

მოვუწოდებთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს  მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარის შუამდგომლობის განხილვისას იხელმძღვანელოს მხოლოდ ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვის  ინტერესებით და სულ მცირე, დადებითად გადაწყვიტოს საქართველოს მესამე პრეზიდენტისთვის განაჩენის აღსრულების გადავადების საკითხი. 

 

დღეს, 2022 წლის 09 დეკემბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, გიორგი არევაძე, მიხეილ სააკაშვილისთვის განაჩენის აღსრულების გადავადების/სასჯელის შემდგომი მოხდისგან გათავისუფლების შესახებ დაცვის მხარის შუამდგომლობას განიხილავს. 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი კონსილიუმის 2022 წლის 06 დეკემბრის N7 დასკვნის მიხედვით, მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია და ფასდება როგორც მძიმე. კონსილიუმის დასკვნის თანახმად,  პაციენტს ჩაუტარდა საქართველოში ხელმისაწვდომი ყველა ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტული კვლევა და მკურნალობა, რამდენიმე პოლიპროფილურ კლინიკაში, რის მიუხედავადაც პაციენტის მდგომარეობა უწყვეტად უარესდება ბოლო წლის და განსაკუთრებით ბოლო ორი თვის განმავლობაში. განსაკუთრებით საგანგაშოა კონსილიუმის წევრთა განცხადება, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის ამგვარი გაუარესების პირობებში მისი სიცოცხლისთვის შეუქცევადად სახიფათო პროცესების  რამდენიმე თვეში დადგომასთან დაკავშირებით. კონსილიუმის დასკვნის საფუძველზე საქართველოს სახალხო დამცველმა ასევე გააკეთა განცხადება, რომ არსებობს სულ მცირე მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადებისთვის საჭირო სამართლებრივი გარემოებები და სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია ცენტრ “ემპათიას” მიერ, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით მომზადებულ დასკვნაზე მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობასთან დაკაშირებით.

 

განსაკუთრებით საგანგაშოა ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები და უმოქმედობა, რომელიც ნაცვლად ხელისუფლების ვალდებულებების გააზრებისა ატარებს პოლიტიკურ ოპონენტზე შურისძიების სახეს.  7 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ  მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გაკეთებული განცხადება, რომ „ჩვენი სიცოცხლე აბარია ღმერთს, ვერ ვიქნები ვერცერთი ადამიანის სიცოცხლეზე პასუხისმგებელი“ მიზნად ისახავს ადამიანთა და განსაკუთრებით მსჯავრდებულთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლებიდან მომდინარე სახელმწიფოს ვალდებულებებისგან არიდებას.  თავისუფლება აღკვეთილი პირი ექცევა სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ რა დროსაც სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება გააკეთოს ყველაფერი პატიმრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დასაცავად. პრემიერ-მინისტრის განცხადება აღნიშნული ვალდებულებებისგან პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ხელისუფლების გულგრილობაზე მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიმართ.

 

მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია აკმაყოფილებს საქართველოს საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ მინიმუმ განაჩენის აღსრულების გადავადების საფუძვლებს. კონსილიუმის დასკვნა მიუთითებს მიხეილ სააკაშვილისადმი საქართველოს ფარგლებში გაწეული მკურნალობისთვის ყველა რესურსის ამოწურვის ფაქტსა და მოსალოდნელი შეუქცევადი ჯანმრთელობის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად მკურნალობის ალტერნატიული საშუალებების, მათ შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაგრძელების საჭიროებაზე.