პუბლიცისტური წერილები

იაკობ გოგებაშვილი
ბარბარე ჯორჯაძე
მიხეილ ჯავახიშვილი
ნიკო ნიკოლაძე
ილია ჭავჭავაძე