პროექტები

მიმდინარე

თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის
ინდივიდუალურ მოსამართლეთა გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაცია

დასრულებული

აქტივიზმის სკოლა ლგბტქი+ თემის გაძლიერებისათვის
სტრატეგიული სამართალწარმოება სამოქალაქო თავისუფლებებისთვის
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება