აქტივიზმის სკოლა ლგბტქი+ თემის გაძლიერებისათვის

  • დონორი: ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი (IWPR), პროგრამა- მედეგობის გაზრდა აღმოსავლეთ სამეზობლოში (BREN),
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 01/10/2022 - 28/02/2023
  • ბიუჯეტი: £35,958.50
 

პროექტის მიზანია ჰომოფობიისა და დისკრიმინაციის დაძლევაში წვლილის შეტანა და ლგბტქი+ თემის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა. ამ მიზნის მისაღწევად, პროექტის ამოცანაა ლგბტქი+ თემის წევრების გაძლიერება. კერძოდ, პროექტის აქტივობების შედეგად მოსალოდნელია შემდეგი ცვლილებები: ა) პროექტში მონაწილე თემის წევრები აღჭურვილი იქნებიან საკუთარი უფლებების დაცვისა და ადვოკატირებისათვის საჭირო ცოდნითა და უნარებით; ბ) მათ შორის გაძლიერდება კონტაქტი (networking); გ) ასევე ქვე-გრანტებით დაფინანსებული ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობების მეშვეობით გაიზრდება ცნობიერება ლგბტქი+ საკითხების შესახებ. 

lang( other_finished_projects )

სტრატეგიული სამართალწარმოება სამოქალაქო თავისუფლებებისთვის
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) ინსტიტუციური გაძლიერება
ადამიანის უფლებადამცველთა მხარდაჭერა საქართველოში