ინდივიდუალურ მოსამართლეთა გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ

  • დონორი: East-West Management Institute (EWMI), PROLoG, USAID,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 11/07/2022 - 10/01/2024
  • ბიუჯეტი: 32,928.10 აშშ დოლარი

პროექტი მიზნად ისახავს ვებ გვერდის www.judges.ge მეშვეობით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ. ვებ გვერდზე ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია როგორც საქართველოს საერთო  და  საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებისა და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, ასევე საჭირო ინფორმაცია სასამართლო სისტემის არსსა და სასამართლოზე ხელმისაწვდომობის კუთხით.

სხვა მიმდინარე პროექტები

თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის