საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაცია

  • დონორი: East-West Management Institute (EWMI), PROLoG, USAID,
  • პროექტის ხანგრძლივობა: 15/07/2022 - 14/08/2023
  • ბიუჯეტი: 63 930 $

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის აქტუალიზაციას და სხვადასხვა საინფორმაციო პროდუქტების მომზადებისა და საზოგადოებისათვის მიწოდების გზით ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდას.

სხვა მიმდინარე პროექტები

თანაბარი ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის
ინდივიდუალურ მოსამართლეთა გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ